Bloghttp://orgonasova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskINVALIDI , „staro-dôchodcovia“ - úprava dôchodkov sa Vás znova nebude týkať ???!! (orgonasova)Osoby so ZP, ktoré poberajú invalidný dôchodok, vypočítaný podľa z. č. 100/1988 Z.z. o sociálnom zabezpečení, sa nemôžu tešiť, že sa im zlepší ekonomická situácia, pretože v pripravovanej novele zákona sa s nimi nepočíta. Mon, 22 May 2017 23:54:33 +0200https://orgonasova.blog.sme.sk/c/455629/invalidi-staro-dochodcovia-uprava-dochodkov-sa-vas-znova-nebude-tykat.html?ref=rssDekubity a filantropia: (orgonasova)„Pomôž, keď môžeš“ – je odkaz obľúbeného kňaza, Antona Srholca, ktorý nás navždy opustil, ale ktorý neostal bez odozvy a oslovil aj nášho spolupracovníka a filantropa, Petra Kurhajca. "Slovensko bez bariér" sa pripája k výzve. Mon, 12 Dec 2016 11:15:42 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/441622/dekubity-a-filantropia.html?ref=rssAko chceme novelizovať zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP!. (orgonasova)Na základe početných informácií od našich členských organizácií, aj od jednotlivcov – osôb so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov, dávame nasledujúce zásadné pripomienky k návrhu, ktorý predkladá MPSVaR SR: Thu, 18 Aug 2016 17:44:38 +0200https://orgonasova.blog.sme.sk/c/430902/ako-chceme-novelizovat-zakon-o-penaznych-prispevkoch-na-kompenzaciu-tzp.html?ref=rssPrejaví sa rýchlejší hospodársky rast Slovenska aj v tvorbe podmienok pre lepší život ZPO? (orgonasova)Naša krajina zaznamenáva najrýchlejší hospodársky rast v EU. Na základe dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so ZP“ boli Európskou komisiou vypracované priority a ciele na obdobie rokov 2010 – 2020. Chceme a budeme ich napĺňať?  Thu, 18 Aug 2016 00:00:00 +0200https://orgonasova.blog.sme.sk/c/430876/prejavi-sa-rychlejsi-hospodarsky-rast-slovenska-aj-v-tvorbe-podmienok-pre-lepsi-zivot-zpo.html?ref=rssPOTREBUJEME NA SLOVENSKU DVE STREŠNÉ ORGANIZÁCIE PRE ORGANIZÁCIE OSÔB SO ZP? (orgonasova)Reč je o Asociácii organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) a o Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím (NR OZP). Organizácie vznikali postupne,  ich ciele sú rovnaké, aktivity rôzne, ale nie antagonistické. Wed, 20 Apr 2016 11:51:53 +0200https://orgonasova.blog.sme.sk/c/415158/potrebujeme-na-slovensku-dve-stresne-organizacie-pre-organizacie-osob-so-zp.html?ref=rssAké aktivity vlády očakávame v aktuálnom volebnom období (orgonasova)Možno povedať, že kvalita života osôb so zdravotným postihnutím  sa od r. 1989 o niečo zlepšila, ale nemôžeme byť spokojní !!!  Osoby s rozličnými druhmi a stupňami ZP a ich rodiny, ešte často čelia mnohým znevýhodneniam, prekážkam. Sat, 02 Apr 2016 11:58:56 +0200https://orgonasova.blog.sme.sk/c/412194/ake-aktivity-vlady-ocakavame-v-aktualnom-volebnom-obdobi.html?ref=rssNapriek všetkému pôjdem voliť. Ale koho...? (orgonasova)Ak ste sa ešte nerozhodli či ísť k urnám, resp. nemáte svojich favoritov, alebo nie ste si celkom istí, znova Vám ponúkam svoju skúsenosť.  Sun, 21 Feb 2016 00:00:00 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/404526/napriek-vsetkemu-pojdem-volit-ale-koho.html?ref=rssLegalizovať eutanáziu áno, či nie? (orgonasova)Udalosť, ktorá sa stala pred niekoľkými dňami, keď nešťastný otec po 24 rokoch obetavej starostlivosti odpojil svojho syna od vzduchovej ventilácie, a tým navodil ukončenie jeho života, otvorila znova otázku legalizácie eutanázie. Mon, 05 Oct 2015 04:00:00 +0200https://orgonasova.blog.sme.sk/c/388465/legalizovat-eutanaziu-ano-ci-nie.html?ref=rssSociálne balíčky a podpora práv osôb so zdravotným postihnutím (orgonasova)V sociálnych balíčkoch sa nenachádzajú  opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu životnej a sociálnej situácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Nenapĺňajú sa ani požiadavky Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Fri, 29 May 2015 00:00:00 +0200https://orgonasova.blog.sme.sk/c/381951/socialne-balicky-a-podpora-prav-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html?ref=rssPrečo ísť na referendum? (orgonasova)Pôjdem hlasovať a poviem 3x „áno“. Napriek všetkému, čo môžem čítať a čo počúvam, som presvedčená, že referendum nie je proti ľudským právam ale je za zachovanie súčasného, prirodzeného modelu rodiny a za vytváranie takých podmienok života detí, ktoré sú v ich najlepšom záujme. Všetci vieme, že úspešné referendum znamená iba zachovanie súčasného stavu aspoň na 3 roky. Takmer celý život som učila fyziológiu a na základe znalosti fyziologických procesov v ľudskom tele predpokladám, že porovnanie skúsenosti u nás s experimentmi v iných krajinách, dá za pravdu úsiliu, ktoré dnes u nás vyvíjajú ochrancovia prirodzenej rodiny a ochrancovia zdravého vývinu budúcich generácií. Fri, 06 Feb 2015 00:00:00 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/374491/preco-ist-na-referendum.html?ref=rssZmenila sa kvalita života osôb so ZP za ostatných 25 rokov, môžeme byť spokojní? (orgonasova)V r. 2010 bol Vládou SR prijatý a v NR SR ratifikovaný významný dokument OSN (z r. 2006) „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“. Tento dokument je pre zmluvné krajiny právne záväzný a má prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Implementácia jeho požiadaviek sa síce už aj u nás monitoruje (hlavný kontaktný bod je na MPSVaR SR), ale zatiaľ príslušné zákony neboli ešte novelizované v zmysle požiadaviek Dohovoru a často sme ešte svedkami toho, že osoby s rozličnými druhmi a stupňami zdravotného postihnutia a ich rodiny, čelia mnohým znevýhodneniam a prekážkam pri uplatňovaní si svojich práv v jednotlivých oblastiach spoločenského života.  Thu, 11 Dec 2014 00:40:59 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/370882/zmenila-sa-kvalita-zivota-osob-so-zp-za-ostatnych-25-rokov-mozeme-byt-spokojni.html?ref=rssZásadné legislatívne zmeny vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím po r. 1989. (orgonasova)Prvé legislatívne zmeny v prospech riešenia potrieb osôb so zdravotným postihnutím boli premietnuté do zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Žiaľ, štruktúra zákona nebola šťastne zvolená. V jedinom zákone boli riešené niektoré sociálne problémy rôznych sociálne znevýhodnených ľudí (napr. aj osôb, ktoré sa do sociálnej núdze dostali vlastným pričinením: alkoholici, drogovo závislé osoby a i.). Fakultatívne poskytovanie príspevkov na kompenzačné pomôcky znamenalo síce krok vpred,  niektorým osobám čiastočne pomohlo, ale  zákonom nebolo a dodnes nie je exaktne riešené právo na príspevok pre každého na základe objektívneho, komplexného posúdenia zdravotného stavu konkrétnej osoby.  Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/370876/zasadne-legislativne-zmeny-vo-vztahu-k-osobam-so-zdravotnym-postihnutim-po-r-1989.html?ref=rssVývoj riešenia problematiky osôb so zdravotným postihnutím vo svete a v SR po 17. novembri (orgonasova)Na základe podnetu, adresovaného SNR a vláde SR skupinou zástupcov občanov so zdravotným postihnutím združených vo VPN, ktorý vychádzal z prehlásenia medzinárodnej Charty 80-tych rokov, vláda SR v auguste 1991 uznesením č. 466/91 (v tom čase bol premiérom  J. Čarnogurský) zriadila Vládny výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky a prijala prvý zásadný dokument "Opatrenia na riešenie aktuálnych problémov v starostlivosti o zdravotne postihnutých v rokoch 1991-92". Išlo o pomenovanie najnutnejších okamžitých opatrení, ktoré je potrebné urobiť v prospech tvorby podmienok pre integráciu občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti.  Tue, 18 Nov 2014 00:00:00 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/369440/vyvoj-riesenia-problematiky-osob-so-zdravotnym-postihnutim-vo-svete-a-v-sr-po-17-novembri.html?ref=rssKrátky pohľad na situáciu OZP v SR pred 17. novembrom (orgonasova)Spoločenské zriadenie v našej krajine, medzi 2. svetovou vojnou a 17. novembrom 1989,  ktoré sa nazývalo „socializmus“, jednoznačne preferovalo pre osoby so zdravotným postihnutím ústavnú starostlivosť a  nemalo záujem na tvorbe takého spoločenského prostredia, ktoré by aj im umožňovalo uplatňovať si ľudské práva a žiť plnohodnotný život v kruhu svojej rodiny a priateľov, aj napriek zdravotným obmedzeniam. Aktivity záujmových organizácií invalidov nesmerovali k obhajobe ich ľudských práv, ale boli orientované iba na príležitostné oslavy (oslavy MDŽ, MDD, príchod „deda Mráza“), občas športové súťaže - bez medializácie. Tieto organizácie riadil Zväz invalidov,  ako súčasť Národného frontu, ovládaného vládnucou štátostranou. Tue, 18 Nov 2014 00:00:00 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/369372/kratky-pohlad-na-situaciu-ozp-v-sr-pred-17-novembrom.html?ref=rss17. november 1989 z pohľadu spoločenského postavenia osôb so zdravotným postihnutím (orgonasova)Pred 25-mi rokmi  sa začali u nás búrať prvé bariéry, bariéry, ktoré bránili kontaktom so susednými krajinami, kde už dostupnosť ľudských práv aj pre osoby so zdravotným postihnutím sa blížila k samozrejmosti. Dnes mnohí bilancujú, ako sme využili toto štvrťstoročie a mne sa tiež žiada zamyslieť sa nad zmenami v živote osôb, ktoré pre zdravotné obmedzenia sme na uliciach prakticky nestretávali, pretože boli v minulosti zväčša umiestňované  do sociálnych zariadení, alebo žili izolovane, síce v domácom prostredí, ale bez možnosti zúčastňovať sa života spoločnosti.  Mon, 17 Nov 2014 23:18:56 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/369371/17-november-1989-z-pohladu-spolocenskeho-postavenia-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html?ref=rss17. november 1989 z pohľadu spoločenského postavenia osôb so zdravotným postihnutím (orgonasova)Pred 25-mi rokmi  sa začali u nás búrať bariéry, bariéry, ktoré bránili kontaktom so susednými krajinami, kde už dostupnosť ľudských práv aj pre osoby so zdravotným postihnutím sa blížila k samozrejmosti. Dnes mnohí bilancujú, ako sme využili toto štvrťstoročie a mne sa tiež žiada zamyslieť sa nad zmenami v živote osôb, ktoré pre zdravotné obmedzenia sme na uliciach prakticky nestretávali, pretože boli v minulosti zväčša umiestňované  do sociálnych zariadení, alebo žili, síce v domácom prostredí, ale izolovane, bez možnosti zúčastňovať sa života spoločnosti.  Mon, 17 Nov 2014 00:00:00 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/369369/17-november-1989-z-pohladu-spolocenskeho-postavenia-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html?ref=rssKomu dôverujem (orgonasova)Ak ste sa ešte nerozhodli či ísť k urnám, resp. nemáte svojich favoritov, alebo nie ste si celkom istí, chcem Vám ponúknuť svoju skúsenosť. Roky sa usilujeme presadiť v našom spoločenskom systéme zmeny v prospech zmysluplného života aj občanov so zdravotným postihnutím, či už v oblasti legislatívy, tvorby bezbariérového prostredia, dostupnosti vzdelania alebo možnosti pracovného uplatnenia. Samozrejme, nemôžeme byť spokojní s tým, čo sa už dosiahlo, ale mám pocit, že medzi kandidátmi na budúcich poslancov som našla viacerých, ktorí svojim životom dokazujú, že sú čestní, zodpovední a ktorí už s nami spolupracujú. Pomôžme im získať takú pozíciu, ktorá bude efektívna a umožní uskutočniť výrazné zmeny v politickom živote, vrátane zmeny podmienok života ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením. Všimnite si letáčiky aspoň dvoch osobností z kandidátky KDH, Janky Žitňanskej (č.8) a Paľka Kosseya (č.61) u ktorých je jednoznačné, že problémy sú im známe a že ich chcú riešiť. Najdôležitejšie je poznanie, porozumenie a dobrá vôľa. Všetko ostatné sa pridá.Fri, 09 Mar 2012 17:41:59 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/292742/Komu-doverujem.html?ref=rssJe čas hovoriť nielen o sociálnych dávkach. (orgonasova)  Voľby sú za dverami, kandidáti na poslancov do NR SR sa rozbehli po Slovensku, aby informovali voličov o svojich programoch. Občan však žije svoj každodenný život ďalej so všetkými problémami, ktoré napr. u osôb so zdravotným postihnutím nie raz presahujú možnosti riešiť ich bez podpory štátu, bez podpory a pomoci  verejných inštitúcií. Ako ich v budúcnosti pomôže riešiť nová garnitúra politickej moci? Je čas hovoriť nielen o sociálnych dávkach, ale najmä o kultúre tvorby a výstavby „spoločnosti pre všetkých“. Ak o nich nebudeme sústavne informovať, ani pri najlepšej vôli ich nevedia a ani nebudú vedieť riešiť.  Sun, 19 Feb 2012 14:32:43 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/290245/Je-cas-hovorit-nielen-o-socialnych-davkach.html?ref=rssMôžeme to spolu riešiť? (orgonasova)Máte v rodine zdravotne postihnutého člena? Máte dosť informácií o tom, ako môže Vaša rodina zvládnuť sťažené podmienky tak, aby sa jej podstatne neznížila životná úroveň? Viete, že od  r. 2010 by mal platiť už aj na Slovensku dokument OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ ?Wed, 15 Feb 2012 18:35:16 +0100https://orgonasova.blog.sme.sk/c/289841/Mozeme-to-spolu-riesit.html?ref=rss