INVALIDI , „staro-dôchodcovia“ - úprava dôchodkov sa Vás znova nebude týkať ???!!

Osoby so ZP, ktoré poberajú invalidný dôchodok, vypočítaný podľa z. č. 100/1988 Z.z. o sociálnom zabezpečení, sa nemôžu tešiť, že sa im zlepší ekonomická situácia, pretože v pripravovanej novele zákona sa s nimi…

22.5.2017 o 23:54 | Karma článku: 2,92 | Prečítané:  918x | Diskusia: 2 príspevky

Dekubity a filantropia:

„Pomôž, keď môžeš“ – je odkaz obľúbeného kňaza, Antona Srholca, ktorý nás navždy opustil, ale ktorý neostal bez odozvy a oslovil aj nášho spolupracovníka a filantropa, Petra Kurhajca. "Slovensko bez bariér"…

12.12.2016 o 11:15 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  120x | Diskusia: 0 príspevkov

Ako chceme novelizovať zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP!.

Na základe početných informácií od našich členských organizácií, aj od jednotlivcov – osôb so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov, dávame nasledujúce zásadné pripomienky k návrhu, ktorý…

18.8.2016 o 17:44 | Karma článku: 1,46 | Prečítané:  314x | Diskusia: 0 príspevkov

Prejaví sa rýchlejší hospodársky rast Slovenska aj v tvorbe podmienok pre lepší život ZPO?

Naša krajina zaznamenáva najrýchlejší hospodársky rast v EU. Na základe dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so ZP“ boli Európskou komisiou vypracované priority a ciele na obdobie rokov 2010 – 2020. Chceme a budeme…

18.8.2016 o 0:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  94x | Diskusia: 1 príspevok

POTREBUJEME NA SLOVENSKU DVE STREŠNÉ ORGANIZÁCIE PRE ORGANIZÁCIE OSÔB SO ZP?

Reč je o Asociácii organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) a o Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím (NR OZP). Organizácie vznikali postupne,  ich ciele sú rovnaké, aktivity rôzne, ale nie…

20.4.2016 o 11:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  151x | Diskusia: 0 príspevkov

Aké aktivity vlády očakávame v aktuálnom volebnom období

Možno povedať, že kvalita života osôb so zdravotným postihnutím  sa od r. 1989 o niečo zlepšila, ale nemôžeme byť spokojní !!!  Osoby s rozličnými druhmi a stupňami ZP a ich rodiny, ešte často čelia mnohým…

2.4.2016 o 11:58 | Karma článku: 2,93 | Prečítané:  210x | Diskusia: 0 príspevkov

Napriek všetkému pôjdem voliť. Ale koho...?

Ak ste sa ešte nerozhodli či ísť k urnám, resp. nemáte svojich favoritov, alebo nie ste si celkom istí, znova Vám ponúkam svoju skúsenosť. 

21.2.2016 o 0:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  81x | Diskusia: 0 príspevkov

Legalizovať eutanáziu áno, či nie?

Udalosť, ktorá sa stala pred niekoľkými dňami, keď nešťastný otec po 24 rokoch obetavej starostlivosti odpojil svojho syna od vzduchovej ventilácie, a tým navodil ukončenie jeho života, otvorila znova otázku…

5.10.2015 o 4:00 | Karma článku: 2,94 | Prečítané:  548x | Diskusia: 0 príspevkov

Sociálne balíčky a podpora práv osôb so zdravotným postihnutím

V sociálnych balíčkoch sa nenachádzajú  opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu životnej a sociálnej situácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Nenapĺňajú sa ani požiadavky Dohovoru o právach osôb so…

29.5.2015 o 0:00 | Karma článku: 4,32 | Prečítané:  348x | Diskusia: 0 príspevkov

Prečo ísť na referendum?

Pôjdem hlasovať a poviem 3x „áno“. Napriek všetkému, čo môžem čítať a čo počúvam, som presvedčená, že referendum nie je proti ľudským právam ale je za zachovanie súčasného, prirodzeného modelu rodiny a za vytváranie…

6.2.2015 o 0:00 | Karma článku: 6,81 | Prečítané:  226x | Diskusia: 0 príspevkov

Zmenila sa kvalita života osôb so ZP za ostatných 25 rokov, môžeme byť spokojní?

V r. 2010 bol Vládou SR prijatý a v NR SR ratifikovaný významný dokument OSN (z r. 2006) „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“. Tento dokument je pre zmluvné krajiny právne záväzný a má prednosť pred…

11.12.2014 o 0:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  222x | Diskusia: 0 príspevkov

Zásadné legislatívne zmeny vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím po r. 1989.

Prvé legislatívne zmeny v prospech riešenia potrieb osôb so zdravotným postihnutím boli premietnuté do zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Žiaľ, štruktúra zákona nebola šťastne zvolená. V jedinom zákone boli…

11.12.2014 o 0:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  143x | Diskusia: 0 príspevkov

Vývoj riešenia problematiky osôb so zdravotným postihnutím vo svete a v SR po 17. novembri

Na základe podnetu, adresovaného SNR a vláde SR skupinou zástupcov občanov so zdravotným postihnutím združených vo VPN, ktorý vychádzal z prehlásenia medzinárodnej Charty 80-tych rokov, vláda SR v auguste 1991…

18.11.2014 o 0:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  134x | Diskusia: 0 príspevkov

Krátky pohľad na situáciu OZP v SR pred 17. novembrom

Spoločenské zriadenie v našej krajine, medzi 2. svetovou vojnou a 17. novembrom 1989,  ktoré sa nazývalo „socializmus“, jednoznačne preferovalo pre osoby so zdravotným postihnutím ústavnú starostlivosť a  nemalo…

18.11.2014 o 0:00 | Karma článku: 3,20 | Prečítané:  489x | Diskusia: 0 príspevkov

17. november 1989 z pohľadu spoločenského postavenia osôb so zdravotným postihnutím

Pred 25-mi rokmi  sa začali u nás búrať prvé bariéry, bariéry, ktoré bránili kontaktom so susednými krajinami, kde už dostupnosť ľudských práv aj pre osoby so zdravotným postihnutím sa blížila k samozrejmosti. Dnes…

17.11.2014 o 23:18 | Karma článku: 2,72 | Prečítané:  300x | Diskusia: 0 príspevkov

17. november 1989 z pohľadu spoločenského postavenia osôb so zdravotným postihnutím

Pred 25-mi rokmi  sa začali u nás búrať bariéry, bariéry, ktoré bránili kontaktom so susednými krajinami, kde už dostupnosť ľudských práv aj pre osoby so zdravotným postihnutím sa blížila k samozrejmosti. Dnes mnohí…

17.11.2014 o 0:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  95x | Diskusia: 0 príspevkov

Komu dôverujem

Ak ste sa ešte nerozhodli či ísť k urnám, resp. nemáte svojich favoritov, alebo nie ste si celkom istí, chcem Vám ponúknuť svoju skúsenosť. Roky sa usilujeme presadiť v našom spoločenskom systéme zmeny v prospech…

9.3.2012 o 17:41 | Karma článku: 5,27 | Prečítané:  713x | Diskusia: 1 príspevok

Je čas hovoriť nielen o sociálnych dávkach.

  Voľby sú za dverami, kandidáti na poslancov do NR SR sa rozbehli po Slovensku, aby informovali voličov o svojich programoch. Občan však žije svoj každodenný život ďalej so všetkými problémami, ktoré napr. u osôb…

19.2.2012 o 14:32 | Karma článku: 5,28 | Prečítané:  682x | Diskusia: 0 príspevkov

Môžeme to spolu riešiť?

Máte v rodine zdravotne postihnutého člena? Máte dosť informácií o tom, ako môže Vaša rodina zvládnuť sťažené podmienky tak, aby sa jej podstatne neznížila životná úroveň? Viete, že od  r. 2010 by mal platiť už aj…

15.2.2012 o 18:35 | Karma článku: 6,17 | Prečítané:  505x | Diskusia: 0 príspevkov

Už ste čítali?